Björkenäsparken – nära till allt  

Löddeköpinge ligger i Kävlinge kommun. En attraktiv kommun mitt i en expansiv region, som erbjuder livskvalitet och möjligheter till ett gott liv. Redan under vikingatiden var Löddeköpinge en mycket viktig handelsplats för hela den vidsträckta intilliggande Skåneslätten. Lödde å var en pulsåder för denna handel och bidrar idag starkt till områdets karaktär som en del av det öppna landskap och det rika frilufsliv som Löddeköpingeborna har tillgång till alldeles inpå knuten. Kommunen utsågs 2015 till Sveriges KvalitetsKommun, vilket innebär den kommun som lyckats bäst med att utveckla demokrati, service, arbetsmiljö och företagsklimat. Allt för innevånarnas bästa. Mitt i Löddeköpinge – på den gamla ridhustomten – Planerar Mjöbäcks Entreprenad att bygga 58 bostadsrätter i fyra nybyggda trevåningshus och ett ombyggt tvåvåningshus. Nära till förskolor, skolor, fritidsaktiviteter och all annan kommunal service.

Mjöbäcks – tomter till salu i södra o västra Sverige

google maps api key